Liên hệ tư vấn :0986908699admin@zenlife.vn
 

Courses by InstructorBase

Tên

Nguyễn Hiếu Yoga

Địa chỉ

Hà Nội

Bio

Đại sứ Yoga Việt Nam.

Kinh nghiệm nghiên cứu và giảng dạy hơn 12 năm với hàng nghìn học viên.

Đã và đang giảng dạy trực tuyến cho hàng trăm nghìn người khắp thế giới trên interent .

Tổng giám đốc công ty đào tạo giáo viên Yoga : Zenlife Yoga Việt Nam.

Instructor

Speciality

Yoga cổ điển

Speciality

Đại sứ Yoga Việt Nam

Trung tâm Yoga trực tuyến số 1 Việt Nam